Nieuws

 

Dagelijks bestuur.

Voorzitter/P.R.:                        secretaris                                   penningmeester

Henk v. Raay                             André Klappe                             Gea Eilander

Hemminckmate 12                      Barneveldsebeek 35

8014 LH Zwolle                         8033 CP Zwolle

tel: 06-43481029                         tel: 06-16888013

hvraaij@ziggo.nl                         klappe52@ziggo.nl           

 

supporters bestuur

Beppie van Raaij                     8014 LH Zwolle        Tel: 06-14299005           hvraaij@ziggo.nl     

Gea van Kleef                        8012 CW Zwolle         Tel: 038-4219299           gerritgea@gmail.com

                                     

                                         

Oud leden 

Er zijn bij ons vele namen bekend van oud leden, maar ook zij verhuizen. Graag willen wij met u in contact blijven/komen. Op deze site leest u wat onze doelstelling is, en daar hebben wij IEDEREEN bij nodig,!! U wilt muziek maken? Wij proberen het mogelijk te maken voor een ieder. Graag tot ziens op een van de maandag avonden !! Repetitie orkest: maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur Iedereen die muziek wil maken, nodigen wij graag uit om eens mee te spelen en te kijken of het u bevalt. We zitten erg verlegen om trompettisten.

Graag nodigen wij ook oud leden uit om het instrument weer op te pakken.

Tel. 038-4542267
www.voorwaarts-zwolle.com
Algemene Muziekvereniging Voorwaarts
Van het bestuur……

 

recht op muziek

Mochten er mensen zijn die muziekinstrumenten op zolder hebben liggen en er verder niets meer mee doen ,denk dan eens aan Voorwaarts!!  Wij kunnen deze instrumenten goed gebruiken om kinderen via docenten een instrument te leren bespelen. Wij zijn via stichting www.rechtopmuziek.nl op div. scholen actief. stichting recht op muziek | Muziek- en zangles voor kinderen en volwassenen De Stichting Recht op muziek voor kinderen heeft zich ten doel gesteld door samenwerking met vakdocenten muzikale vorming en zoveel mogelijk wijkgebonden basisscholen op een pedagogisch verantwoord pr