Informatie

Algemene Muziekvereniging Voorwaarts Zwolle
Radewijnsstraat 4
038-4542267
8022 BG Zwolle

Voorzitter / PR
Secretaris: Penningmeester:
Henk van Raaij Andre Klappe  Vacant
hvraaij@ziggo.nl klappe52@ziggo.nl  
06-43481029 038-4539568 / 06-16888013  
2e secretaris Toegevoegd bestuurslid Toegevoegd bestuurslid Orkest:
  Marleen Snoeier   Coenraad Rietman
       
 Zaalbeheer  Andre Klappe 038-4539568 of 06-16888013    

Geregistreerd bij de KvK onder nummer 40059237.

Rekening nr.Algemene Muziekvereniging Voorwaarts

NL 19 INGB 0003153439

Kantine nl88 0003 625557