Historie

De volgende gegevens komen uit het 75 jarig jubileumboek Van Internationale tot Wilhelmus. Samenstelling wijlen: J. Streurman.

Voorwaarts wordt opgericht

Op 11 november 1918 wordt in Compiegne de wapenstilstand getekent. Een maand later, namelijk 13 december 1918 wordt dan Voorwaarts geboren. Van dit gebeuren zijn geen geboortekaartjes en statuten opgemaakt.Er was enig speurwerk nodig om na te gaan wat er aan de geboorte vooraf ging. De heer C. van der Louw  uit Haarlem vertelde mij op 1 april 1989 tijdens ons generale repetitie in Odeon het volgende:

“In 1918 was ik 17 jaar . Ik was lid van het stedelijk orkest en blies daar klarinet. Bovendien speelde ik als cellist in het Zwols strijkorkest.  Dit was een orkest van onderwijsmensen zoals Ploegman en Haersma. De heer Tuyten kwam bij me en vertelde,dat men voornemens was een harmonie-orkest op te richten,verbonden met de ‘Moderne Beweging”. De andere maatschappelijke stromingen hadden al zo’n orkest,zoals Thomas a Kempis en David.

000001

Tuyten vroeg mij of ik dan lid wilde worden. Dat wilde ik wel. De oprichtervergadering heb ik niet bijgewoond,maar ik ben wel lid van het eerste uur. Het ligt voor de hand dat ik niet het enige lid was, dat door de initiatiefnemers is benaderd. Zo kon het dus gebeuren dat op een donkere, koude decemberavond in 1918 een aantal mensen uit de S.D.A.P.en het N.V.V. bijeen kwam om een harmonie-orkest op te richten, onder de naam Arbeiders Muziekvereniging Voorwaarts.

In de Zwolse Courant van 14 december 1918 staat dan ook het volgende veslag. “Gisteren werd hier ter stede een muziekvereniging (harmoniekorps) opgericht bestaande uit leden S.D.A.P. en moderne vakverenigingen. Een 23-tal werkenden leden gaven zich op, uit wier midden het volgende bestuur werd gekozen:
E. Brunnekreef, J.C. Van Brakel,J.H. Truin/H.L de Groot.
De heer O.de Koning werd tot directeur benoemd.

Met welk doel was Voorwaarts opgericht?

Dat doel was tweeledig. Eenerzijds een culturele taak, om de arbeidersklasse in aanraking te brengen met muziek. Dat klinkt nu wat hoogdravend, maar bedenk wel dat radio en t.v. Toen nog niet bestonden. Van de hedendaagse geluiddragers bestond alleen nog maar de grammofoonplaat ,die op een mechanische wijze ten gehore werd gebracht,wat gepaard ging met veel gespetter en gekras. Anderzijds wilde men zich dienstbaar maken in de strijd van de arbeiders voor betere leefomstandigheden,door het spelen van strijdliederen tijdens de 1 mei-optochtenen bij betogingen,zoals de Sten des Volks,die al een aantal jaren bestond,dat ook deed. Men werd geschimpt en bespot.

000002

De socialisten wilden de maatschappij veranderen.Ze kwamen daardoor in botsing met de gevestigde orde. Zij kozen het Huis van Oranje als haar schutspatroon. Zo kreeg je al gauw oranje tegen rood,wat zich uitte in versjes als:

Oranje boven,Oranje boven
leve de Wilhelmien
Weg met de socialisten, leve de Wilhelmien enz.
of Alle socialisten in een harington!

Het rode vaandel volgden wij

Het is begrijpelijk dat de socialisten van die dagen zich afkeerden van de tegen hen gebuikte symbolen zoals: het Koninghuis, het Wilhelmus en de Nationale driekleur. Opmerkelijk is het later dat de socialisten zullen zijn,die ons Koninghuis tot tweemaal toe uit een benarde situatie weten te redden. Deze korte politieke schets was nodig om iets van de motieve van Voorwaarts uit die dagen te kunnen begrijpen.

Hoe komt Voorwaarts aan haar naam?

Er waren in den landen al vele korpsen met die naam,ook voor zangkoren en kranten. De strijdkreet “Voorwaarts”was niet ongewoon. Men denken maar aan de strofe uit de solidariteitmars: Vorwaerts und nie vergessen.